Isuzu

 

20

 

อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ประดับยนต์ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน แต่งรถ Isuzu โดย GT Costume

dmax gtcostume              D-max mu7 gt costume                   Mu-7  

mu x gt costume

Mu-x

        —   ———
D-Max ( 2002-2006)

D-Max ( 2005-2011)

D-Max ( 2012-2015)

 

Mu 7 ( 2005-2006)

Mu 7 ( 2006-2012)

Mu-x ( 2014-2016) ————
           ————-                           —————            ————-  ———————-
—————-
  • ——————-
 ——————- ————–